Selectieve Plastic Extractie

“De meest pure vorm van ‘Plastic-to-Plastic’ voor Polyethyleen (PE) en Polyproyleen (PP)”
Selectieve Plastic Extractie (SPE) is een innovatieve en geavanceerde chemische plastic recycling technologie die een mix van afval plastics kan omzetten naar near virgin-PE&PP materialen. Hierbij levert OBBOTEC een unieke oplossing voor het alsmaar groeiende wereldwijde plastic afvalprobleem en circulariteit van plastics. Het SPE proces van OBBOTEC zit tussen Mechanische en Chemische recycling naar monomeren in en noemen we derhalve een geavanceerde vorm van chemische recycling omdat polymeren intact blijven en niet zoals bij traditionele chemische recycling naar monomeren volledig uiteen vallen. In feite dus Plastics-to-Plastics in de meeste pure vorm, waardoor SPE nog hoger scoort op de Ladder van Lansink.

Tegenwoordig zijn er verschillende chemische recycling technologieën in de markt voor mono-stromen, zoals bijvoorbeeld voor Polyethyleentereftalaat (PET) en Polystyreen (PS). Echter een grote uitdaging vormt het valoriseren van de voor kunststoffen de grootste stroom aan gemengde moeilijk tot niet-recyclebare PE en PP. Dit betreft veelal verre van mono-stromen maar hebben een heterogene samenstelling. Het zijn de residu fracties die overblijven na het afscheiden van de recyclebare fracties. Dit betekent dat het niet een enkel type plastic is, maar mengsels van meerdere plastics. Deze gemengde fracties zijn in omvang belangrijker dan de mono-stromen en een proces dat hiermee uit de voeten kan, kent een groot voordeel. Bovendien betreft dit ruim 70% van het afval plastic en heeft daarmee een grote impact in het oplossen van het kunststof recycling probleem. Selectieve Plastic Extractie richt zich op deze afvalstroom alsmede vervuilde mono-stromen PE en PP.

Selectieve Plastic Extractie is een Geavanceerd Chemische Recycling proces dat met specifieke oplosmiddelen wel een scheiding van mengsels van verschillende plastics tot virgin PE, PP of PE/PP granulaat volbrengt. De qua omvang belangrijke typen PE en PP worden van de andere typen afgescheiden en ontdaan van additieven en verontreinigingen. Bij deze vorm van chemische recycling wordt niet gedepolymeriseerd maar blijven de polymeerketens van het plastic behouden waardoor direct ‘near virgin’ kwaliteit PE en PP wordt geproduceerd. Dit, na toevoeging van additieven, als een direct verhandelbaar granulaat. Bij een dergelijk recyclingproces direct naar hoogwaardig virgin granulaat is sprake van een grote mate van valorisatie met zeer goede economische waarde. Zoals bovenvermeld is dit Plastics-to-Plastics in meeste pure vorm. Uit oogpunt van een LCA/ketenanalyse zal een dergelijk proces dus veel beter scoren en minder afhankelijk zijn van een producent die momenteel de plastic met conventionele monomeren produceert. Dit betekent bij matig energie- en grondstofverbruik een zeer goede score in een levenscyclusanalyse, zeker wanneer sprake is van meervoudige recycling (MLCA).

Het Proces

Een reststroom aan plastics wordt eerst in contact gebracht met een specifiek oplosmiddel. Hierbij gaat selectief de olefine polymeren in oplossing, waarna dit wordt afgetapt uit het reactievat. Na afdampen van het oplosmiddel slaat het polymeer neer, waarna het in enkele was stappen wordt gezuiverd waarbij kleurstoffen (bv. cadmium) en weekmakers worden verwijderd. De verkregen zuivere vorm kan dan weer op specificaties worden gebracht met nieuwe additieven en als vrijwel virgin of PE/PP granulaat worden verkocht.