Geïntegreerde Hydro-Pyrolyse

“Recycling een mix van plastics & biomassa tot hoogwaardige koolwaterstoffen of brandstof”

Een significant deel van afval plastics zit als niet of heel lastig recyclebare fractie bij andere afvalstromen vermengd. De huidige praktijk is dat deze stromen in de AVI verbranding terechtkomen en hun waarde grotendeels kwijtraken.

Geïntegreerde Hydro-pyrolyse als thermochemische technologie is relatief robuust voor verontreinigingen. De aanwezigheid van biomassa leidt niet tot laagwaardige zure pyrolyseolie, maar hoogwaardige laagzwavelige feeds voor naftakraker bij de plastic productie of laagzwavelige blendstocks voor (MGO type scheeps)brandstoffen.

De hydrogenatie vindt hier plaats op een geïntegreerde manier, zodat er geen externe waterstof nodig is, wat de business case sterk ten goede komt.

HYDRO CAT 3, de geïntegreerde hydro-pyrolysis unit van OBBOTEC

De Hydro Cat 3 is OBBOTEC derde generatie-eenheid voor geïntegreerde Hydro-pyrolyse, uniek vanwege zijn geïntegreerde waterstofkraaktechnologie. Het is een eenvoudig te gebruiken micro-raffinaderij voor vaste stoffen, volledig geautomatiseerd, en produceert hoogwaardige laagzwavelige blendstock voor scheepsdiesel en stadsgas voor levering van stroom en warmte.

Het heeft een hoge (ca. 95%) thermische efficiëntie, is gemakkelijk te transporteren en heeft een footprint die niet groter is dan 2 ISO-containers.

 

URBAN MINING

In stedelijke gebieden kan verwerking van vast stedelijk afval in de Hydro Cat 3 meer dan 30% of van het elektriciteitsverbruik voor woningen opleveren .
Nooit meer duur vervoer van afval naar grote verbrandingsinstallaties en een einde aan het storten en de geassocieerde milieu- en gezondheidsproblemen.
In afvalverwerking, naast de conversie naar energie, worden waardevolle componenten zoals metalen en mineralen teruggewonnen.

PERFORMANCE

Afhankelijk van het invoermateriaal levert 1 ton droge input ongeveer 300 kg hoogwaardige brandstof op en ongeveer 2,5 MW aan gas.
Afgezien van de aantrekkelijke economische effecten met een terugverdientijd van enkele jaren, zijn de milieueffecten buitengewoon gunstig.
Aanzienlijke extra reducties van CO2-emissies kunnen worden gerealiseerd wanneer biomassa wordt gebruikt als invoermateriaal.

KENMERKEN

Hoog energetische conversie-rendement – productie van hoogwaardige energiedragers – gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken – extreem lage emissies – lokaal oplossen van afvalproblemen

INPUT

Feedstock

  • Calorisch huisvuil
  • Vervuild hout, biomassa
  • Plastic residu en industrieel afval
  • Niet herbruikbare plastics met biomassa

OUTPUT

Energie dragers & interte materialen

  • Laagzwavelige blendstock scheepsdiesel
  • Stadsgas voor stroom en warmte
  • Metalen
  • Mineralen