Onze Visie

PACT 2030© – Partners Accelerated Carbon Transition

Is een initiatief met een gemeenschappelijke visie op de Energietransitie gebaseerd op integratie van sleutel technologieën, volledige circulariteit van koolstof, negatieve emissies en samenwerking over sectoren heen.
Wij geloven dat vandaag er al genoeg technologieën zijn om de Energietransitie aan te pakken en als we nu beginnen, kunnen we de basis hebben om in 2030 de Parijs 2050 doelstellingen te reasliseren.
Ons doel is om deze visie uit te dragen en zoveel mogelijk partners en technologieën te verbinden om een coalitie te bouwen om de Energietransitie te versnellen.

 

In meer detail PACT 2030© gelooft that the Energy Transition:

 1. Kan nog steeds gebaseerd zijn op gebruik van Koolwaterstoffen en kan worden gerealiseerd zonder een volledige exit van deze brandstoffen;
 2. Moet gebaseerd zijn op de integratie van Waterstof-, Biomassa, en Koolstof economieën;
 3. Dient te worden gebouwd rond de volledige circulariteit van koolstof, het sluiten van de ‘carbon loop’ door maximale recycling van koolstof, kunststoffen en CO2 in plaats van deze uit te bannen;
 4. Dient zich te concentreren op samenwerking en partnerschappen tussen industrieën, instituten en technologieën;
 5. We moeten nu actie ondernemen, en de verandering versnellen om de basisprincipes tegen 2030 op hun plaats te krijgen, aangezien technologieën beschikbaar zijn. Niet onze verantwoordelijkheid doorgeven aan volgende generaties;
 6. Nederland biedt een ideale broedplaats om een toonaangevende delta te worden voor de Energietransitie

 

Leidt de Energietransitie door integratie, circulariteit, en samenwerking

Schematisch overzicht PACT2030

Sleutel technologieën binnen PACT2030

Beschrijving 11 sleutel technologieën die deze visie mogelijk maken

# Technologie Product
1 Renewable power Wind en zon voor energie opwekking op giga watt schaal
2 Electrificatie: Power-to-X (P2X) Elektrochemische conversie voor energie opslag, chemicaliën, transport en reconversie paden. Eveneens om de elektriciteit surplus te benutten, daar renewable bronnen van nature fluctueren.
3 Electrolyser Brandstofcel, “Power to Gas” Productie van groene waterstof door SOEC, rSOC voor Ammoniak, Chlorine, formic acid, etc. van electriciteit
4 Bio-rafinaderij Recyclen bio-afval in Advanced Biobrandstof, lignocellulosic ethanol voor brandstof en lignine voor energie
5 Mechanische Recycling ‘Eerste verdedigingslijn’, hergebruik van plastic afval direct in productie proces, zoals PE en PET
6 Chemische recycling ’Tweede verdedigingslijn’, recyclen van plastics naar virgin materialen
7 Pyrolyse ’Derde verdedigingslijn’, koolstof recyclen van biomassa/lignine residu in groene brandstof en gas voor energieopwekking
8 CCU “Carbon Capture Utilisation” is het opvangen van CO2 puntemissies uit bio-ethanol en vergisters, reformers maar ook uit verbrandingsprocessen en AVI’s naar diverse chemicaliën, plastics, mineralen en brandstoffen zoals bijvoorbeeld methanol.
9 Groene Methanol in
MTO & MTG
Groene CCU methanol productie uit groene waterstof en gerecyclede CO2 als “platform chemicalie” die olie en gas kan vervangen. Methanol kan de basis zijn voor Methanol naar Groene Benzine en Methanol naar Groene Olefinen voor Groene Polymeren, PE/PP plastics. Dit is een belangrijke link tussen de waterstof- en koolstof circulaire economieën.
10 Brandstof cellen Brandstofcellen generen veel efficiënter elektrische energie dan verbrandingsmotoren, en zonder fijn stof PM en NOx emissies in de automobielsector. Ook voor de transitie naar groen gas/waterstof uit aardgasleidingen in particuliere verwarmingssystemen, en in grotere energie fabrieken. SOFC’s cellen genereren netto bijna nul CO2 emissies met advanced biofuels, of zelfs negatieve CO2 emissies wanneer de CO2 wordt gerecycled.
11 CCS/mineralisatie “Carbon Capture Storage” is het afvangen van CO2 en opslaan in bouwmaterialen (mineralen, beton en cement). Off-shore CCS opslag vanuit traditionele industriële processen zou het laatste redmiddel moeten zijn daar het kostbaar is en waardevolle gezuiverde CO2 permanent opgeslagen wordt (end-of-pipe oplossing).

Beschrijving 11 sleutel technologieën die deze visie mogelijk maken

 1. Renewable power
  Wind en zon voor energie opwekking op giga watt schaal
 2. Electrificatie: Power-to-X (P2X)
  Elektrochemische conversie voor energie opslag, chemicaliën, transport en reconversie paden. Eveneens om de elektriciteit surplus te benutten, daar renewable bronnen van nature fluctueren.
 3. Electrolyser Brandstofcel, “Power to Gas”
  Productie van groene waterstof door SOEC, rSOC voor Ammoniak, Chlorine, formic acid, etc. van electriciteit
 4. Bio-rafinaderij
  Recyclen bio-afval in Advanced Biobrandstof, lignocellulosic ethanol voor brandstof en lignine voor energie
 5. Mechanische Recycling
  ‘Eerste verdedigingslijn’, hergebruik van plastic afval direct in productie proces, zoals PE en PET
 6. Chemische recycling
  ’Tweede verdedigingslijn’, recyclen van plastics naar virgin materialen
 7. Pyrolyse
  ’Derde verdedigingslijn’, koolstof recyclen van biomassa/lignine residu in groene brandstof en gas voor energieopwekking
 8. CCU
  “Carbon Capture Utilisation” is het opvangen van CO2 puntemissies uit bio-ethanol en vergisters, reformers maar ook uit verbrandingsprocessen en AVI’s naar diverse chemicaliën, plastics, mineralen en brandstoffen zoals bijvoorbeeld methanol.
 9. Groene Methanol in
  MTO & MTG
  Groene CCU methanol productie uit groene waterstof en gerecyclede CO2 als “platform chemicalie” die olie en gas kan vervangen. Methanol kan de basis zijn voor Methanol naar Groene Benzine en Methanol naar Groene Olefinen voor Groene Polymeren, PE/PP plastics. Dit is een belangrijke link tussen de waterstof- en koolstof circulaire economieën.
 10. Brandstof cellen
  Brandstofcellen generen veel efficiënter elektrische energie dan verbrandingsmotoren, en zonder fijn stof PM en NOx emissies in de automobielsector. Ook voor de transitie naar groen gas/waterstof uit aardgasleidingen in particuliere verwarmingssystemen, en in grotere energie fabrieken. SOFC’s cellen genereren netto bijna nul CO2 emissies met advanced biofuels, of zelfs negatieve CO2 emissies wanneer de CO2 wordt gerecycled.
 11. CCS/mineralisatie
  “Carbon Capture Storage” is het afvangen van CO2 en opslaan in bouwmaterialen (mineralen, beton en cement). Off-shore CCS opslag vanuit traditionele industriële processen zou het laatste redmiddel moeten zijn daar het kostbaar is en waardevolle gezuiverde CO2 permanent opgeslagen wordt (end-of-pipe oplossing).