Doelstelling

Plastics zijn overal in ons leven. Zij spelen een heel positieve rol in de economie. Toepassingen ervan zijn divers: in voedselverpakkingen en producten als computers en mobiele telefoons.
Echter, aan het eind van hun levensduur hebben plastics vaak een negatief effect op het milieu. In Europa wordt ruim 50 miljoen ton per jaar geproduceerd en verbruikt en daarvan komt 25 miljoen ton vrij als afval. Hiervan wordt 11 miljoen ton gestort en 9 miljoen ton verbrand. Dit betekent dat nog héél weinig plastics worden hergebruikt.

Dit betekent dat het overgrote merendeel, circa 80% van de plastics niet nuttig wordt hergebruikt, wat een enorme kapitaalvernietiging inhoudt. Nederland scoort hier overigens beter in dan andere EU-landen, maar er belandt ook hier veel in de AVI verbranding.
Het is dus van groot belang om dit ‘lek’ van hoogwaardige plastic materialen te dichten om tot een werkelijk circulaire economie te komen én het fossiel grondstofverbruik terug te dringen. Naast de noodzaak tot circulariteit bij andere grondstoffen vormen plastics dus een topprioriteit.
OBBOTEC heeft zich tot doel gesteld om hier een significante bijdrage aan te leveren.