THE PLASTIC RECYCLING COMPANY

Gespecialiseerd in chemische plastic recycling

Onze ambitie is een significante reductie in het gebruik van fossiele grondstoffen voor de plastic productie te realiseren. Dit door een maximaal haalbaar recycling te bereiken, en hiermee een bijdrage te leveren aan de huidige plastic gerelateerde milieu en CO2 vraagstukken.

Selectieve Plastic Extractie

“De meest pure vorm van Plastic-to-Plastic voor Polyethyleen (PE) en Polyproyleen (PP)”

Geïntegreerde Hydro-Pyrolyse

“Recycling van een mix van plastics & biomassa tot hoogwaardige koolwaterstoffen of brandstof”